PUBLIKÁCIÓK / PUBLICATIONS 1992 – 2017.

 1. Bohár András: Formák, érzések – Életjel, 1992. III. évf. 4.
 2. Barna Róbert: Szellem Kép – Életjel, 1992. III: évf. 5.
 3. Bohár András: Elektro-ikonok – Új Művészet, 1993. Március, 67. Oldal
 4. Szombathy Bálint: Lumen est omen – Magyar Narancs, 1993. május 20.
 5. Kovacsev Olga: Árnyékkötők, fénythozók, Magyar Szó, Kilátó, 1993. (Kép)
 6. Szombathy Bálint: Fényimádók – Magyar Szó, Kilátó, 1993. május 12.
 7. Szombathy Bálint: Az Árnyékkötők Újvidéken – Új Művészet, 1993/6, 69-70 oldal
 8. Zsubori Ervin: Fénymetszetek – Árnyékkötők Electrographic Art, 94/2, 47-49. oldal
 9. Simon László: Fénymásolatok a Fészek Galériában, Magyar Műhely,1995, 61. o.
 10. Art Lover: Fény és árnyék költészete – M – Szivárvány, XVII. évfolyam, 1996/3, 50. sz. 140, 141 o.
 11. Bohár András: Az elektro – ikonok világa – Balkon, 1996/ 4-5. 62. o.
 12. N. Mészáros Júlia: HAász Ágnes művészetéről (kat., tan., Bp., 1996)
 13. Haász Ágnes kiállítása elé – Ars poetica, Szókimondó,1997. II. évfolyam, 04., 23.o.
 14. Journey through the labyrinth of MTG’97 /International Print Triennial Cracow’97, katalógus 46-47 o.
 15. Graphic Constellation-Szczecin 2000/ International Print Triennial Cracow’97, No.154
 16. I.S.C.A. Quartely, Vol.17, Number 2, Winter 1998, katalógus
 17. Szombathy Bálint:CYAN csoport – A túlélők köre? – Magyar Műhely 1998. Tél/1999. Tavasz, 108-109. Szám
 18. N. Mészáros Júlia: A labirintus (kat., II. Inter-Kontakt-Graphic, Prague, 1998)
 19. Tallósi Béla: Fénnyel másolt üzenetek – Új Szó (Szlovákiai magyar napilap) 52. évf., sz./1999. 11 oldal – Kultúra
 20. N. Mészáros Júlia: Eight Hungarian Graphic Artists ( kat., ta., The masters of Graphic Arts-V. International Biennial of Drawing Arts, Városi Művészeti Múzeum, Győr,1999)
 21. A könyvtulajdonosok képecskéi – Ex Libris- kiállítás Frankfurtban, Élet és  Irodalom, 1999. október 8., 18.old
 22. Barna Róbert: Sssokszorosítás – Balkon, 2000. 12. 1. oldal
 23. Szombathy Bálint: Lélekutazás a fényen át – Új Művészet 2000/6, Műhely 30-31 oldal
 24. .zágoni:A számítógép Leonardóra vár,Vértesalja, Fejér megyei Hírlap,2000.XI. 7., 2.o.
 25. N. Mészáros Júlia: HAász Ágnes művészetéről (HÁ kat., tan., Budapest, 2000.)
 26. Szombathy Bálint:HAász Ágnes újabbkori művészetéről, HÁ kat., tan., Budapest, 2000.
 27. Bohár András: A végtelen ikonoktól a véges alak-másainkig (HÁ kat., tan., Bp. 2000.)
 28. Intergrafia Katowice 2000, katalógus, 94. oldal
 29. Szakolczay Lajos: Csataképek (HAász Ágnes elektrografikái) – Pannon Tükör, 2001. 3-4. Július-szeptember, 24-26 old.
 30. N. Mészáros Júlia: HAász Ágnes elektrografikái (kat., tan., III. Inter-Kontakt-Graphic, Prague, 2001)
 31. Magyar Hajnalka: Leonárdót sem hagyná hidegen, Zalai Hírlap, LVIII.évf. 25.sz. 2002.01. 30. 10.o.
 32. Pécsek Imre: A művészkönyvek alkalmat adnak az uniformízált világ megújítására, METRO, Régiók hírei,  2002. november 5, kedd, 7. o.,            
 33. Hemrik László: Grafikák a merevlemezről, Új Művészet, 2002/3., XIII. évf., 36-37. o.
 34. HAász Ágnes: Az elektrográfiáról – Új Holnap, 2002. 47. Évf. Nyár, 55-56. oldal
 35. Méhes László: Az elektrográfia végső szentesítése – Észak.Magyarország, Miskolc és Borsod-Abaúj.Zemplén napilapja, 2002. május 30. csütörtök, 58.évf., 124.sz., 6.o.
 36. Ion Muresan: An Essay on Genesis The International Festival of Graphic Arts, Cluj, Románia, 2013, katalógus 136-148. o.
 37. Szeifert Judit: Dinamikonok – Élet és Irodalom XLVIII. évf.,8.sz., 2004.02. 20., 29.o.
 38. Muladi Brigitta:Térfigurák lábjegyzettel – Új Művészet XV. évf. 3. sz., 2004. március, 24-25. oldal / Kortárs alternatívák
 39. Pad, 2004. VIII. évfolyam 2. szám, 50. oldal- kép
 40. Új Holnap, 2005/45, 50. évf. 1. oldal
 41. Szombathy Bálint: Térfoglaló – Új Művészet, 2005/9 , XVI. évf., Körkép, 40. o.
 42. Tribuna, V/87, 2006/4. 16-30. illusztráció: 27.oldal, O. Petca: Pasolini írása, 36. o.
 43. Élet és Irodalom, 2006. illusztrálása, Hemrik László írásával
 44. Parnasszus, XII. évf. 2. szám, Nyár, Belső borítón 2 grafika (..mégse légyott)
 45. Szuromi Pál: Felfüggesztett finalitás – Élet és Irodalom L. évf.,19..szám, május 12., 29. oldal /Tárlat
 46. HAász Ágnes: Elektromos kisülések posztimpresszionista stílusban – MAKTÁR, 2006/8. 18-19. oldal
 47. Újbuda, XVI. Évf. 41. szám, 1 oldal-kép, 7. oldal-szövegben, 2006. november
 48. http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6631&cikk_id=10014
 49. Kortárs, 50. évf. 5. szám, illusztrálása (26, 53,56, 58, 92, 93, 97, 109. oldal)
 50. Kerekedő történetiség A magyar elektrográfia története 1985-2005.Képírás Füzetek 2008.22. oldal
 51. Németh Júlia: A Biblia világa, amilyennek az erdélyi magyar művészpedagógusok látják, Szabadság, -Művelődés /11, 2008. december 20. szombat, Románia
 52. Bohár András : Az elektrográfia jelensége és jelentősége- törekvések és irányok a 80-as évek közepétől napjainkig , 2006. IV. Alkotói habitusok: 5.1. Grafikai elektrográfia (HAász Ágnes), 24-25. oldal, Kiadva: 2009. Képírás füzetek
 53. Paksi Endre Lehel: Igenek és nemek összeállnak, társalkodnak, Új Művészet, 2009. augusztus, XX. Évf. 8. szám, 39. oldal
 54. HAász Ágnes: Rétegelt identitások, Czető Bea, Lakner Zsuzsa, Lux Antal kiállítása elé, Magyar Műhely, 49. évf., 154.szám 2010/1. 115-118 oldal
 55. http://www.bartok32.hu6exhib/20040217
 56. Képeskönyv 2000-2010. Bartók 32 Galéria-Karinthy Szalon, Kiadó: Budapest, Fővároskerület, Újbuda Önkormányzata, 2011., 42-43. oldal: Hamvak ünnepe, Árnyak Háza,
 57. Kortársak a templomban-rendezte: Bárdosi József, Orpheusz Kiadó, 2010, 58 oldal, 1996., Bohár András: Az elektro-ikonok világai, 189-194. oldal
 58. Tribuna Graphic 2010 katalógus, Cluj-Napoca 2010, Romania, 23 oldalon kép: In  light Roaming 2009., 49. old.
 59. Kecskés Péter: Transzcendens áramlás, KAPU, XIV. évf. 2011. 08. Kultúra, 45. oldal
 60. Kecskés Péter: Metapixel, Új Művészet, 2011. március XXII. Évf. 3. szám, 31. oldal
 61. Napút, 2011. Július, Ekszpanzió 5. színes oldalak 4. Maszk-könyv
 62. Szeifert Judit: Zárt áramkörben , Új Művészet, XXIII.évf. 2. szám, Február, 39. oldal, HAász Ágnes:Transzcendens etűdök 1-3. 2011. tintasugaras nyomat, 3x50x100 cm
 63. HAász Ágnes: Újbuda, XXI. évf., 2011. június 15., 1 old.12. sz.
 64. Szirányi István: REÖK-tönzött könyv-művek, Új Művészet, 2012.06, XXIII. Évf. 6.sz, 40-41. oldal, Kép: HAász Ágnes: A szavak súlya 2006.
 65. Láng Eszter: A képi rögzítés új médiuma Új Művészet, 2012. XI., XXIII. évf., 49 o.
 66. Várnegyed Online, 2013.március 24. vasárnap, 2013. március 24. Program- Ajánló Füleky Adrienn kiállítása – megnyitó szövegből idézet (szerk.)
 67. Lóska Lajos: A könyvtárgyaktól a videóinstallációkig, Új Művészet, 2013/7, XXIV. évf., 7. szám, 37. oldal
 68. P. Szabó Ernő: Négy elem, MAOE kiállítás, Kiállítások, Új Művészet, 2012/11., 61. o.
 69. Naphimnusz, Nemzetközi Velencei-tavi Symposion 2006-2013 katalógusa, 60-63. oldal, Kiadó:Symposion Alapítvány 2013.
 70. Magén István: Virtuális dimenziók, 50-51.o., borító 4. o, Magyar Műhely, 2014/4, 170. sz
 71. Medveczky Attila: A technika a művészetnek nem ellensége, hanem segítő eszköze, Magyar Fórum,  XXVII. évf., 2. szám2015. január 8. 10-11. oldal, képek: Szakadatlan álmok sor, Karácsonyi lap, Fényjárók, Lelki rokonok
 72. Júlia N. Mészáros: The Chronology of Hungarian Printmaking, Celebrating PRINT – Modern & Contemporary Central & Eastern Europe , Volume 2, Number 2, October 2016, 32-34 page
 73. KORTÁRS 2017.01, Mayer Erzsébet: A változások változatai, 58-59 oldal, HAász Ágnes képillusztrációival.
 74. Szombati Bálint: Virtuális tájobjektek, Magyar Műhely, 2017.179. szám, 64-65. oldal
 75. Láng Eszter: Világválogatott, Új Művészet, 2017. június, 20-21. oldal, Kép: HAász Ágnes: Körben,
 76. Deák Csillag-Kölüs Lajos: Digitális és mennyei hajlék, Új Művészet, 2017.07., 37-39. old.

INTERNET

A technika a művészetnek nem ellensége, hanem segítő eszköze- Színvonalas megjelenésekkel tudjuk elfogadtatni az új képzőművészeti műfajt (Medveczky Attila)

Deák Csillag: A táj- és életszépítő – Kölüs Lajos: Trükkös valóság, a valóságos trükkje

Akvarell kulturális paletta
A fénymásoló, mint alkotótárs- elektrográfia, grafikusművészet. Vendégünk Haász Ágnes grafikusművész, a Magyar Elektrográfiai Társaság elnöke,  szerkesztő: Zanati Zsófia,zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa.

VIDEÓ

Virtuális Land-art- HAász Ágnes kiállítása a Magyar Műhely Galériában,H-1072 Budapest, Akácfa u. 20.

2016-október 5-28. A videót készítette: Ruzsa Dénes – Spitzer Fruzsina

 

RÁDIÓ

Katolikus Rádió, 2017. július 28. 9.05.

Magyar Katolikus Rádió, Akvarell, kulturális paletta
  A pannonhalmi “Hajlék” c. elektrográfiai kiállítás kurátora HAász Ágnes grafikusművész.
Szerkesztő: Zanati Zsófia, zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa

https://www.katolikusradio.hu/archivum/2017/07/28/2017-07-28_09.mp3

MÉDIA

Light – Section – Artist Portrait, video

Hungarian TV1 : Muse (Múzsa)

Magyar Rádió, Petőfi Rádió „Reggeli csúcs”

TV2 : Tények

 

MŰVEI MAGÁN ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN / ARTWORKS IN PRIVATE AND PUBLIC COLLECTIONS

Musée Canadien des Civilisations, Hull, Quebec, Kanada

Electrographic Art Musée, Cuenca, Spain

Városi Művészeti Múzeum, Győr

Xantus János Múzeum / Country Museum, Győr

Szombathelyi Képtár / Picture Gallery of Szombathely

Miskolci Galéria, Miskolc

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár / Country Library, Székesfehérvár

Nemzetközi Modern Múzeum / International  Museum of Modern Arts, Hajdúszoboszló

Magyar Grafikáért Alapítvány / Hungarian Graphic Art Foundation, Budapest

Universal del Libro, Madrid, Spain

Tama Art University Museum, Tokyo, Japan

Collection of Kanagawa Arts Foundation, Kanagawa, Japan

Collection of International Print Triennial Cracow, Poland

Kapoli Múzeum és Galéria / Kapoli Museum and Gallery, Balatonlelle

Deák Gyűjtemény Városi Galéria / The Deák Collection – City Gallery, Székesfehérvár

Collection Graphic of National Gallery of Art, Washington. USA

Magyar Elektrográfiai Társaság / Hungarian Eectrographic Art Association, Budapest

Magyar Szabadalmi Hivatal / Hungarian Patent Office, Budapest

Széchényi Alapítvány / Artwork Széchényi Foundation, Gyermely

Artpool Művészetkutató Központ / Art Research Center, Budapest

Szöllősi-Nagy gyűjtemény / Collection, Párizs, Franciaország / Paris, France

Képírás Alapítvány / KÉPÍRÁS Foundation, Kaposvár

Közép-Kelet-Európai Képeslap / Middle Eastern European Postcard, Kaposvár

Muzeum Narodowe, Krakowie, PL / Krakkó, Lengyelország

Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafikai Gyűjteménye /  Graphic Collection of Hungarian

Academy of Fine Arts Budapest

Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény / Hungarian Electrographic Art Collection,  Szigetvár

Pannonhalmi Főapátság Kortárs Képzőművészeti Gyűjteménye

Tragor Ignác Múzeum / Museum, Vác

Árnyékkötők Archívum / Archives, Budapest

ARTOTÉKA Kortárs Grafikai Gyűjtemény,

Szabó Ervin Könyvtár, Pataki Művelődési Központ, Budapest

 

MŰVÉSZTELEPEK / ART WORKSHOP

2000. Elektrográfiai Művésztelep és Szimpózion/ Art Workshop Electrographie and Symposion, Széchényi Művészeti Alapítvány / Art Foundation, Gyermely, H

2000. Művészeti Szabadiskola / Art Workshop Electrographie, Fine- and Applied Freeschool, Mór, Hungary

2001. Elektrográfiai Művésztelep /Art Workshop Electrographic Art, Széchényi Art Foundation, Gyermely, H

2013. VII. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion / International Art Workshop Velence-lake, Velence, Hungary

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s