Virtuális Land Art – Videódokumentáció

HAász Ágnes Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása
„Előzmények: már a 2000-es évek elején kezdett érdekelni a sík-tér kapcsolata. Ebben az időszakban jött létre a Térfigurák c. sorozatom, melyben a rituális mozdulatú alakok a síkot megbontották, így térmeghatározó szerepet kaptak.
Ez irányú érdeklődésem, figyelmem néhány éve a környezetre is kiterjedt. Így született meg, hosszas kísérletezés eredményeként a jelen kiállítás anyaga, mely a digitális fényképezőgéppel, saját készítésű fotók digitalizációján alapuló virtuális tájformálás, tárgyalakítás.
A számítógép szisztematikájában, sajátos metodikájából adódóan, a természeti képek, a természetben talált tárgyak képlékeny, formálható anyaggá válnak. Az organikus formák komputertechnikával felbontott síkbelisége, feltárja, megsejteti a természeti képekben rejlő, a valóságban nem létező, vizuális rendszereket. Szürrealisztikus, dinamikus látvány jön létre, mélységérzetet keltenek, s a térélmény impressziójaként közvetíti vissza.
A fotó síkján megjelenő természeti kép a komputeres feldolgozás során a minket körülvevő, fizikai törvényszerűségekben megjelenő természetet és épített környezetet új esztétikai perspektívában jeleníti meg, virtuálisan kitágítja a sík fogalmát, a térbeliség felé közelítve.
Metaforikusan, a művészetfilozófia felől közelítve, a digitális képalkotás az alkotói szabadság határait szinte a végtelenségig tágítja.
A digitális nyomatok, nemcsak a falon, hanem térben, installációként is összerakhatók, variálhatók, a sík-tér viszonyának újabb összefüggéseit tárja fel.”
(HAász Ágnes)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s